VÀNG VĂN HẢI ĐĂNG- Hậu Giang

274

Thông tin cá nhân


 • Tên : VÀNG VĂN HẢI ĐĂNG
 • Ngày sinh : 17/11/1988
 • Giới tính : Nam
 • Số CMND : 363522740 – 02/06/2019

Bằng cấp học vấn


 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Cao đẳng
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A
 • Trình độ tin học: Kỹ thuật viên tin học
 • Ngành nghề đào tạo: Tin học ứng dụng
 • Kinh nghiệm làm việc: 5 (năm
Nguyện vọng nghề nghiệp
 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 10/06/2019
 • Chuyên môn mong muốn: Tin học ứng dụng
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn:
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here