Tuyển 20 nam làm việc tại nhà máy xăm lốp (vỏ xe) tại Chương Hóa-Đài Loan

667

Người lao động khi tham gia chương trình đi làm việc tại Đài Loan sẽ được tự chọn đơn hàng và nơi làm việc.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here