Trung tâm Dịch vụ việc làm thường xuyên tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ Bảo hiểm thất nghiệp

750

    Nhằm trau dồi kỹ năng nghiệp vụ cũng như nâng cao hiệu quả công tác về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho viên chức, người lao động tại Trung tâm và 02 văn phòng trực thuộc. Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ  BHTN định kỳ hàng tháng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp nhận, tư vấn và giải quyết chế độ BHTN cho người lđ

    Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức 12 đợt sinh hoạt nghiệp vụ BHTN cho 240 lượt viên chức, người lao động thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và 02 văn phòng trực thuộc Trung tâm. Mỗi đợt sinh hoạt diễn ra trong vòng 01 ngày, từng bộ phận đều đưa ra các vấn đề cụ thể trong quá trình giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) cho người lao động để cùng thảo luận, chủ yếu xoay quanh: Quy trình thực hiện BHTN tại TTDVVL, tổ chức tiếp nhận và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ BHTN, trao đổi nghiệp vụ và đưa ra biện pháp giải quyết các trường hợp hưởng TCTN bị vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người lao động cũng như thảo luận đi đến thống nhất một số vấn đề trong các bước thực hiện hỗ trợ hưởng TCTN cho người lao động.

Sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ đã giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc trong các khâu tiếp nhận và xử lý hồ sơ hưởng TCTN cũng như đã thống nhất được các khâu trong quy trình thực hiện BHTN mới tại TTDVVL như tiếp nhận hồ sơ gồm những thao tác gì, xử lý như thế nào và lưu trữ hồ sơ ra sao,…Điều này vừa kịp thời giải quyết được các vấn đề thường gặp trong công tác đồng thời là tiền đề cho Quy trình thực hiện BHTN chuẩn tại Trung Tâm Dịch vụ việc làm, thống nhất trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHTN, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người lao động khi làm các thủ tục hưởng chế độ BHTN.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here