Tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

356

Hôm nay, ngày 30/12/2022 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022. Thông qua Hội nghị nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm của đơn vị, tìm ra nguyên nhân, hạn chế còn tồn đọng chưa giải quyết được, những mặt được và chưa được trong giải quyết công việc; Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, các nhiệm vụ cho năm tiếp theo phù hợp với sự chỉ đạo của đơn vị cấp trên và chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời tạo không khí dân chủ, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tạo điều kiện tốt để mỗi viên chức và người lao động phát huy hết khả năng trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, phối hợp để xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh hàng năm và hoàn thành xuất sắc.

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here