Thông báo về việc tuyển dụng người lao động năm 2023

256

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng người lao động năm 2023

Căn cứ Công văn số 198/CVL-TCKT ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Cục Việc về việc thông báo phân bổ định suất lao động năm 2011.

Căn cứ công văn số 653/CVL-VP ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Cục việc làm về việc thông báo giao kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp năm 2022;

Nhằm bổ sung nhân sự thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:

  1. Vị trí, số lượng tuyển dụng
Stt Vị trí việc làm Số lượng Nơi làm việc
1 Tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp 01 Trụ sở làm việc chính của Trung tâm
  1. Điều kiện dự tuyển
  2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

* Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

* Đối tượng không được đăng ký dự tuyển:

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

– Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Xã hội học, Báo chí truyền thông, Tâm lý và các ngành khác có liên quan.

– Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2023.

– Ứng viên nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang.

(Địa chỉ: số 09 đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

  1. Hình thức tuyển dụng

– Việc tuyển dụng người lao động được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định:

+ Xét kết quả học tập: điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

+ Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Thời gian xét tuyển: dự kiến tổ chức trong tháng 5 năm 2023.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here