Tập huấn cập nhật và xử lý thông tin Cung lao động cho điều tra viên năm 2019

467

Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tập huấn cập nhật và xử lý thông tin Cung lao động cho điều tra viên năm 2019.

Thực hiện kế hoạch số 591/KH.SLĐTBXH ngày 08/4/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hậu Giang về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2019, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tập huấn cập nhật và xử lý thông tin Cung lao động năm 2019 cho gần 1000 điều tra viên ở các ấp, khu vực trên địa bàn 06 huyện, thị xã và thành phố. Mỗi đơn vị mở 01 lớp tập huấn, riêng huyện Phụng Hiệp mở 02 lớp. Dự kiến, đến hết tháng 6, công tác tập huấn cập nhật và xử lý thông tin Cung lao động cho điều tra viên tại các địa phương sẽ hoàn thành.

Tham gia tập huấn, các điều tra viên được hướng dẫn chi tiết phương pháp ghi chép, cập nhật thông tin tất cả các hộ gia đình, hộ tập thể có sổ hộ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú mới chuyển đến, chuyển đi, tách hộ; cập nhật biến động của các thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên có tên trong hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn mới chuyển đến, chuyển đi, đủ tuổi hoặc chết, cập nhật thay đổi về trình độ giáo dục – phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật và lĩnh vực giáo dục – đào tạo, thay đổi về tình trạng việc làm, thay đổi về công việc cụ thể đang làm, nơi làm việc,…

Ngoài ra các điều tra viên còn được hướng dẫn cách lập bảng kê, làm báo cáo. Lưu ý một số lỗi thường gặp của các năm trước đây. Làm bài tập thực hành, tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc.

Các lớp tập huấn nhằm giúp cho điều tra viên nắm vững kỹ năng nghiệp vụ trong công tác thu thập, xử lý thông tin Cung lao động để công tác điều tra Cung lao động đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp; sự biến động tăng giảm hộ và các thành viên trong hộ, thay đổi về trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, tình trạng việc làm, thất nghiệp và không tham gia hoạt động kinh tế. Từ đó có số liệu làm cơ sở dữ liệu hoạch định chính sách về việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội từng giai đoạn của từng địa phương, của cả tỉnh cũng như xây dựng và giữ vững phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới.

Một số hình ảnh các lớp tập huấn:

Bài ảnh: Vân Anh

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here