Phạm Linh – An Giang

450

Thông tin cá nhân


 • Tên : Phạm Linh
 • Ngày sinh : 24/03/1997
 • Giới tính : Nam
 • Số CMND : 352306727 – 06/06/2019
 • Điện thoại: 0975273394
 • Mail: lpham24397@gmail.com

Bằng cấp học vấn


 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Đại học
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A
 • Trình độ tin học: Tin học A
 • Ngành nghề đào tạo: CƠ ĐIỆN TỬ
 • Kinh nghiệm làm việc: Chưa có kinh nghiệm

Nguyện vọng nghề nghiệp


 • Chức danh mong muốn: Mới tốt nghiệp/thực tập
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc:
 • Chuyên môn mong muốn: CƠ ĐIỆN TỬ
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here