Nguyễn Thị Phương Anh-Đại học Kế toán

781

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

 • Tên : Nguyễn Thị Phương Anh
 • Ngày sinh : 17/06/1988
 • Giới tính : Nữ
 • Số điện thoại: 0939264363
 • Địa chỉ: Phường 7, TP Vị Thanh, Hậu Giang
 • Email: nguyenthiphuonganh170698@gmail.com

Bằng cấp học vấn

 • Trình độ văn hoá:
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Đại học kế toán
 • Trình độ ngoại ngữ: Ngoại ngữ
 • Trình độ tin học: Tin học văn phòng
 • Ngành nghề đào tạo:
 • Kinh nghiệm làm việc:

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 09/03/2020
 • Chuyên môn mong muốn:
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu: TP Vị Thanh
 • Có thể thay đổi nơi làm việc: 
 • Mô tả thêm:

 

 

 

 

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here