Nguyễn Thị Ngọc Đang – Kiên Giang

320

Thông tin cá nhân


Tên : Nguyễn Thị Ngọc Đang
Ngày sinh : 01/05/1993
Giới tính : Nữ
Số CMND : 371613731

Bằng cấp học vấn


Bằng cấp học vấn
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Cao đẳng
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B
Trình độ tin học: Tin học B
Ngành nghề đào tạo: Quàn trị kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc: 5 năm

Nguyện vọng nghề nghiệp


Chức danh mong muốn: Nhân viên
Ngày có thể bắt đầu làm việc: 18/04/2019
Chuyên môn mong muốn: Quản trị kinh doanh
Mức lương mong muốn: 3-5 triệu
Thời gian làm việc mong muốn:
Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
Có thể đi công tác theo yêu cầu:Không xác định
Có thể thay đổi nơi làm việc:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here