Nguyễn Nhật Quang – Lao động phổ thông

141

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

 • Tên : Nguyễn Nhật Quang
 • Ngày sinh : 16/08/1993
 • Giới tính : Nam
 • Số điện thoại: 0975726929
 • Địa chỉ: Hỏa Tiến, TP.Vị Thanh, Hậu Giang
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Lao động phổ thông
 • Trình độ tin học:

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Nhật Bản
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: Không xác định
 • Chuyên môn mong muốn: Không xác định
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu: Không xác định
 • Có thể thay đổi nơi làm việc: Tùy theo sắp xếp

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here