LÝ HỒNG SỔ-HẬU GIANG

366

Thông tin cá nhân


Tên : Lý Hồng Sổ
Ngày sinh : 02/07/1985
Giới tính : Nam
Số CMND : 364173388 – 03/05/2019

Bằng cấp học vấn


Bằng cấp học vấn
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Sơ cấp, không bằng
Trình độ ngoại ngữ:
Trình độ tin học:
Ngành nghề đào tạo:
Kinh nghiệm làm việc: 2 (năm)

Nguyện vọng nghề nghiệp


Chức danh mong muốn: Nhân viên
Ngày có thể bắt đầu làm việc:
Chuyên môn mong muốn:
Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
Thời gian làm việc mong muốn:
Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
Có thể đi công tác theo yêu cầu:
Có thể thay đổi nơi làm việc:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here