LỊCH LÀM VIỆC từ ngày 31/8/2020 đến ngày 4/9/2020 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

604

THỨ HAI: 31/8

– 14 giờ: Giám đốc đi thăm và làm việc với Công ty TNHH JIA ZHI. Mời đại diện phòng DVVL cùng tham dự. Điểm tại Công ty TNHH JIA ZHI, cụm công nghiệp phường VII thành phố Vị Thanh.

THỨ BA: 1/9

– 7 giờ: Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

THỨ TƯ: 2/9

– Nghỉ lễ

– Giám đốc, Trưởng phòng DVVL, trưởng phòng TTTTLĐ trực lễ xử lý công việc cơ quan.

THỨ NĂM: 3/9

– 8 giờ 00’: Giám đốc dự Lễ bế giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mời đại diện phòng DVVL cùng tham dự và chuẩn bị nội dung để tuyên truyền về công tác hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Điểm tại xã Long Phú, thị xã Long Mỹ.

THỨ SÁU: 4/9

– 7 giờ 30’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan cả ngày

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here