Lịch làm việc từ ngày 27/3/2023 đến 31/3/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

80

THỨ HAI: 27/3  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.

– 15 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp tháo gỡ khó khăn  trong công tác đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc và công tác hỗ trợ chi phí ban đầu không hoàn lại và hỗ trợ vay đối với người lao động. Điểm tại hội trường UBND thành phố Vị Thanh.

THỨ BA: 28/3

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên họp thực hiện tiểu dự án “ Hỗ trợ việc làm bền vững” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025. Điểm tại phòng họp sở.

– 13 giờ 00 phút: Ban Giám đốc dự Đại hội công đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang. Điểm tại hội trường Trung tâm

THỨ TƯ: 29/3  

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm tại văn phòng BHTN – DVVL Cái Tắc. Điểm tại VP BHTN – DVVL Cái Tắc.

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 30/3  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc đi quyết toán nguồn kinh phí Bảo hiểm thất nghiệp năm 2022. Mời đồng chí Danh Thị Hồng Đậm – Kế toán trưởng cùng đi. Điểm tại Hà Nội (từ ngày 30/3/2023 – 02/04/2023).

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước dự phiên giao dịch việc làm. Điểm tại Trung tâm

– Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 31/3  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước cấp chi phí hỗ trợ ban đầu không hoàn lại cho người có con em đi làm việc ở nước ngoài đợt 3/2023. Điểm tại hội trường trung tâm./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here