Lịch làm việc từ ngày 27/02/2023 đến 03/3/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang (Cập nhật lần 1)

111

THỨ HAI: 27/02  

– 8 giờ 00 phút: Họp Ban Giám đốc cùng các Trưởng phòng. Điểm tại phòng làm việc Giám đốc.

– 14 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp và  làm việc Cty cổ phần phát triển công nghê xây lắp và TM Hà Tỉnh (Haindeco) về công tác tuyển dụng lao động năm 2023. Điểm tại phòng làm việc Giám đốc.

THỨ BA: 28/02  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.

– Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 01/3  

– 6 giờ 45 phút: Ban Giám đốc dự lễ chào cờ đầu tháng.

– 8 giờ 30 phút: Ban Giám đốc dự họp chi bộ tháng 3. Đểm tại phòng họp Oval.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự Hội nghị đánh giá tình hình triển khai bảo hiểm thất nghiệp, việc làm năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Điểm tại số 105, đường Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (3 ngày).

THỨ NĂM: 02/3  

– 8 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng kiểm tra, khảo sát hoạt động văn phòng BHTN – DVVL. Điểm tại VP BHTN Cái Tắc và huyện Phụng Hiệp.

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 03/3  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng họp chi ủy về việc thông qua phương án sắp xếp nhân sự mới đối với lãnh đạo quản lý các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm.

– 13 giờ 30 phút: Ban Giám đốc họp tổ chức thực hiện quy trình sắp xếp nhân sự, quy trình bổ nhiệm mới đối với lãnh đạo quản lý các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here