Lịch làm việc từ ngày 26/6/2023 đến 30/6/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

84

THỨ HAI: 26/6  

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên về tiểu dự án việc làm bền vững. Mời đồng chí Trưởng Phòng HC – TH và Kế toán trưởng cùng dự. Điểm tại phòng họp sở.

– 9 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự buổi kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát chi bộ. Điểm tại phòng họp sở.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp Ban Giám đốc Sở sau đó họp Ban chấp hành Đảng bộ sở. Điểm tại phòng họp sở.

THỨ BA: 27/6

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp và làm việc với Đoàn công tác Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. Điểm tại phòng họp sở.

– 13 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng kiểm tra công tác tiếp sức mùa thi năm 2023. Điểm tại các trường THPT huyện Vị Thủy, TX Long Mỹ, Tp. Vị Thanh.

– Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 28/6  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điểm tại VP BHTN Cái Tắc.

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan.

 THỨ NĂM: 29/6  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Điểm tại hội trường sở.

 – 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước dự Hội nghị sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Điểm tại hội trường sở.

THỨ SÁU: 30/6                                                                

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điểm tại VP BHTN Phụng Hiệp.

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here