Lịch làm việc từ ngày 24/4/2023 đến 28/4/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

93

THỨ HAI: 24/4  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Phòng tiếp công dân.

– 14 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở. Điểm tại phòng hợp sở.

THỨ BA: 25/4

– 5 giờ 30 phút: Ban Giám đốc viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Mời các Trưởng, Phó phòng chuyên môn cùng dự.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên tập huấn công tác hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho dịch vụ công. Điểm tại hội trường Hội có tính chất đặc thù.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điểm tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước đi công tác Hàn Quốc (từ ngày 25/4/2023 đến hết ngày 29/4/2023).

THỨ TƯ: 26/4  

Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 27/4  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Lao động – Thương binyh và Xã hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mời tất cả đảng viên cùng dự. Điểm tại hội trường Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình.

THỨ SÁU: 28/4                                                                

– 6 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng và Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Điểm tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here