Lịch làm việc từ ngày 22/5/2023 đến 26/5/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

93
 1. THỨ HAI: 22/5
  – 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.
  – 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng báo cáo tình hình tuyển sinh du học Hàn Quốc năm 2023 và công tác chuẩn bị tiếp đoàn công tác huyện Cheorwom – Hàn Quốc. Điểm tại phòng họp Sở.
  – Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên và làm việc tại cơ quan.
  THỨ BA: 23/5
  – 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở. Điểm tại phòng họp sở.
  – 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc với Tỉnh Đoàn Hậu Giang. Điểm tại phòng họp tỉnh Đoàn.
  – Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.
  THỨ TƯ: 24/5
  Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan
  THỨ NĂM: 25/5
  – 7 giờ 30 phút: Ban Giám đốc học nghị triển khai chuyên đề Tác phẩm “ kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mời tất cả đảng viên cùng dự. Điểm tại hội trường Sở.
  – 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điểm tại hội trường tâm.
  THỨ SÁU: 26/5
  – 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điểm tại VP BHTN Phụng Hiệp
  – Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan.
  – Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước nghỉ phép./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here