Lịch làm việc từ ngày 21/8/2023 đến 25/8/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

12

THỨ HAI: 21/8  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên kiểm tra, giám sát cung – cầu lao động. Điểm tại huyện Vị Thủy.

– Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 22/8

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên kiểm tra, giám sát cung – cầu lao động. Điểm tại huyện Châu Thành.

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

 THỨ TƯ: 23/8  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên kiểm tra, giám sát cung – cầu lao động. Điểm tại TX Long Mỹ.

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 24/8  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên kiểm tra, giám sát cung – cầu lao động. Điểm tại Tp. Vị Thanh.

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 25/8  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên kiểm tra, giám sát cung – cầu lao động. Điểm tại huyện Long Mỹ.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điểm tại phòng họp Oval.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng đi khảo sát điểm điểm lắp đặt màng hình tivi chương trình mục tiêu quốc giai giảm nghè bền vững. Điểm tại huyển Long Mỹ, TX Long Mỹ, Tp. Vị Thanh, huyện Vị Thủy./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here