Lịch làm việc từ ngày 20/02/2023 đến 24/02/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

109

THỨ HAI: 20/02  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.

– 13 giờ 30 phút: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ BA: 21/02  

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước Họp Ban giám đốc sở (theo lịch của Sở). Điểm tại phòng họp sở.

– Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 22/02  

– 8 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với các địa phương. Điểm tại Hội trường tỉnh ủy.

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng kiểm tra hoạt động Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Dịch vụ việc làm Cái Tắc. Điểm tại Văn phòng BHTN Cái Tắc.

– Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 23/02  

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng kiểm tra hoạt động Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Dịch vụ việc làm Phụng Hiệp. Điểm tại Văn phòng BHTN Phụng Hiệp.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước Đi khảo sát các công ty hoạt động lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Điểm tại Tp. Hồ Chí Minh. (2 ngày).

– Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 24/02  

– Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here