Lịch làm việc từ ngày 17/7/2023 đến 21/7/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

42

THỨ HAI: 17/7  

– 7 giờ 30 phút: Ban Giám đốc dự lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng tiếng Nhật, tiếng Hàn cho lao động chuẩn bị tham gia thị trường lao động ngoài nước. Điểm tại hội trường Trung tâm.

THỨ BA: 18/7

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.

– Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng và Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 19/7  

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 20/7  

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 21/7                                                                

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here