Lịch làm việc từ ngày 17/4/2023 đến 21/4/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

38

THỨ HAI: 17/4  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Phòng tiếp công dân.

– 9 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước báo cáo công tác dự kiến tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm. Điểm tại phòng hợp sở.

– 15 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng đi công tác tỉnh Đồng Tháp. Điểm tại Sở LĐ – TBXH tỉnh Đồng Tháp.

THỨ BA: 18/4

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự lễ cấp phát chi phí ban đầu không hoàn lại cho gia đình có người thân đi làm việc nước ngoài. Điểm tại hội trường UBND huyện Châu Thành.

THỨ TƯ: 19/4  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước thẩm định các doanh nghiệp đưa lao động đi du học và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

THỨ NĂM: 20/4  

– Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng và Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 21/4                                                                

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp và làm việc với đoàn công tác Sở LĐ-TBXH tỉnh Bình Định. Điểm tại phòng họp Oavl.

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp trao đổi các nội dung trả lời những vướng mắc khó khăn trong thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia. Điểm tại phòng hợp sở./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here