Lịch làm việc từ ngày 14/8/2023 đến 18/8/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

35

THỨ HAI: 14/8  

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước dự lễ khai giảng lớp tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc. Điểm tại hội trường..

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điểm tại VP. BHTN Phụng Hiệp.

– 9 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước đi công tác thành phố Hồ Chí Minh.

THỨ BA: 15/8

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên kiểm tra, giám sát cung – cầu lao động. Điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điểm tại VP. BHTN Cái Tắc.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị các cuộc hội thảo, hội nghị…và một số nội dung tham mưu, đề xuất khác thuộc thẩm quyền của Sở. Điểm tại phòng họp sở.

THỨ TƯ: 16/8  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên kiểm tra, giám sát cung – cầu lao động. Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 17/8  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên kiểm tra, giám sát cung – cầu lao động. Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn  Ngọc Phước và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự lễ cấp phát hỗ trợ chi phí Ban đầu không hoàn lại cho người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ, TX. Long Mỹ, Tp. Vị Thanh). Điểm tại hội trường trung tâm.

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự lễ cấp phát hỗ trợ chi phí Ban đầu không hoàn lại cho người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A). Điểm tại hội trường trung tâm.

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn  Ngọc Phước họp thống nhất giải pháp, thời gian, nội dung nhiệm vụ: Rà soát số liệu, đối tượng nhu cầu vay vốn hỗ trợ sản xuất gia đình người có công cách mạng; nhu cầu nguồn vốn chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và các chính sách hỗ trợ người lao động, học sinh du học ở nước ngoài. Điểm tại phòng họp Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

THỨ SÁU: 18/8  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên kiểm tra, giám sát cung – cầu lao động. Điểm tại huyện Long Mỹ.

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp trao đổi nội dung về chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và du học sinh tự túc. Điểm tại phòng họp sở.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự sinh hoạt nghiệp vụ Bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại phòng họp Oval./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here