Lịch làm việc từ ngày 11/9/2023 đến 16/9/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

36

THỨ HAI: 11/9  

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước dự khai giảng lớp tiếng Nhật cho lao động trước phỏng vấn đơn hàng. Điểm tại hội trường.

– 7 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự phiên giao dịch việc làm năm 2023. Điểm tại UBND xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước dự lễ bế giảng khóa đào tạo ngành trang trí nội thất và tiếng Nhật Nohara khóa 25. Điểm tại khu phố 6, phường Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM (từ ngày 11/9/2023 đến ngày 13/9/2023) .

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.

THỨ BA: 12/9

– 7 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự phiên giao dịch việc làm năm 2023. Điểm tại UBND xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điểm tại VP. BHTN Phụng Hiệp.

THỨ TƯ: 13/9  

– 7 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự phiên giao dịch việc làm năm 2023. Điểm tại UBND xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điểm tại VP. BHTN Cái Tắc.

THỨ NĂM: 14/9  

– 7 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự phiên giao dịch việc làm năm 2023. Điểm tại UBND xã Trường Long A, huyện Châu Thành A.

– 13 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng đi xác minh đối tượng bỏ trốn khỏi nơi  làm việc của lao động thời vụ Hàn Quốc. Điểm tại xã Xà Phiên huyện Long Mỹ.

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 15/9   

– 7 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự phiên giao dịch việc làm năm 2023. Điểm tại UBND phường Ngã Bảy, Tp. Ngã Bảy.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự sinh hoạt nghiệp vụ về chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại phòng Oval.

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 16/9 

– 7 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự phiên giao dịch việc làm năm 2023. Điểm tại UBND xã Đại Thành, Tp. Ngã Bảy./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here