Lịch làm việc từ ngày 10/4/2023 đến 14/4/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

30

THỨ HAI: 10/4  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Phòng tiếp công dân.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại hội trường trung tâm.

THỨ BA: 11/4

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ: 12/4  

5 giờ 30 phút: Ban Giám đốc viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Mời tất cả trưởng, phó phòng chuyên môn cùng dự. Điểm tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước dự hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân thành phố Vị Thanh. Điểm tại Trung tâm hội nghị thành phố Vị Thanh.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại văn phòng BHTN Phụng Hiệp.

– 10 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước nói chuyện với người lao động thời vụ Hàn Quốc. Điểm tại hội trường trung tâm.

– 11 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng đi công tác Hàn Quốc. (từ ngày 12/04/2023 đến hết ngày 16/04/2023).

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp và làm việc với Công ty Nhật Huy Khang về công tác tuyển dụng lao động năm 2023. Điểm tại phòng làm việc Giám đốc.

THỨ NĂM: 13/4  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại văn phòng BHTN Cái Tắc.

 

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp bàn về vấn đề xử lý khoản thu của người lao động đi làm việc thời hạn ở nước ngoài vi phạm hợp đồng. Điểm tại phòng họp sở.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở. Điểm tại phòng họp sở.

THỨ SÁU: 14/4                                                                   

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tham dự hội nghị phổ biến pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Điểm Số 2, Trương Nữ Vương, phường I, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here