Lịch làm việc từ ngày 08/5/2023 đến 12/5/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

72

THỨ HAI: 08/5  

 – 9 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước trao đổi khó khăn vướng mắc trong công tác hỗ trợ người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Điểm tại phòng họp sở.

– Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 09/5

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ: 10/5  

– 6 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước đi công tác tỉnh Phú Yên (theo lịch của Sở). từ ngày 10/5/2023 đến hết ngày 12/5/2023.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Điểm hội trường trung tâm.

– Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 11/5  

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự lễ ký kết Kế hoạch hợp tác công tác Lao động, người có công và xã hội giữa tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025. Điểm tại tỉnh Kiên Giang.

– Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU: 12/5                                                                

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại VP BHTN Phụng Hiệp.

– Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here