Lịch làm việc từ ngày 05/6/2023 đến 09/6/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

93

THỨ HAI: 05/6  

 – 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự lễ cấp phát hỗ trợ chi phí ban đầu không hoàn lại cho người thân có con, em đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Điểm tại hội trường trung tâm.

– Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 06/6

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự lễ cấp phát hỗ trợ chi phí ban đầu không hoàn lại cho người thân có con, em đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Điểm tại hội trường trung tâm.

– Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 07/6  

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM: 08/6  

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU: 09/6                                                                

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điểm tại hội trường trung tâm

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here