Lịch làm việc từ ngày 05/3/2023 đến 10/3/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang (Cập nhật lần 1)

91

CHỦ NHẬT: 05/3

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp và làm việc công ty du học Sarang Group. Điểm tại phòng họp Oval.

THỨ HAI: 06/3  

– 8 giờ 00 phút: Họp Ban Giám đốc cùng các đồng chí Trưởng phó phòng chuyên môn. Điểm tại phòng họp Oval

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp cùng Ban Giám đốc Sở. Điểm tại phòng họp sở.

THỨ BA: 07/3  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.

– Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 08/3  

– 8 giờ 00 phút: Ban Giám đốc dự họp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm Khởi nghĩa Hai bà Trưng. Điểm phòng họp Oval.

THỨ NĂM: 09/3  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên đi quyết toán nguồn kinh phí năm 2022. Mời đồng chí Danh Thị Hồng Đậm, Nguyễn Thị Kim Nhiều cùng đi. Điểm tại phòng họp sở.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự lễ cấp phát hỗ trợ chi phí ban đầu không hoàn lại cho người thân có con em đi  làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Điểm tại Hội trưởng trung tâm.

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở. Điểm tại phòng họp sở.

THỨ SÁU: 10/3  

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ BẢY: 11/3

– 7 giờ 00 phút: Ban Giám đốc tiếp và làm việc về trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm trao công tác BHTN, DVVL, Đào tạo nghề với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh: Vĩnh Long, Kiên Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng. Điểm tại Nông Trường Mùa Xuân./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here