LỊCH LÀM VIỆC từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

536

THỨ HAI: 05/10

– 7 giờ 30’: Giám đốc tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang

– 8 giờ’: Phó Giám đốc Trần Chí Cường đi kiểm tra hoạt động văn phòng TT Cái Tắc. Mời đại diện phòng bảo hiểm thất nghiệp, phòng HC-KT cùng tham dự. Điểm tại VP BHTN-DVVL Cái Tắc.

THỨ BA: 06/10

– 7 giờ’: Giám đốc đi công tác tại tỉnh Đồng Tháp về nội dung trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản và một số nội dung liên quan đến công tác thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại Trung tâm DVVL tỉnh Đồng Tháp.

– 8 giờ’: Phó Giám đốc Trần Chí Cường dự buổi thảo luận xây dựngdự toán năm 2021. Điểm tại phòng họp Sở tài chính tỉnh Hậu Giang

THỨ TƯ: 07/10

– 8 giờ: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng tiếp công ty cổ phần xuất khẩu lao động TRACODI. Nội dung trao đổi thông tin tuyển dụng thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản. Điểm tại phòng họp Trung tâm.

– 13 giờ 30’: Ban Giám đốc dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp Sở.

THỨ NĂM: 08/10

– 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng. Trần Xuân Duyên dự lớp tập huấn công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ năm 2020. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

– 8 giờ: Phó Giám đốc Trần Chí Cường công tác tại huyện Vị Thủy nội dung trao đổi, khảo sát địa điểm lắp đặt bảng và băng rol tuyên truyền thông tin việc làm, bảo hiểm thất nghiệp. Mời đại diện phòng đào tạo nghề cùng đi. Điểm tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vị Thủy.

-9 giờ:  Giám đốc tiếp công ty TNHH Nhân lực MiRai. Nội dung trao đổi thông tin tuyển dụng thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản. Điểm tại phòng họp Trung tâm.

-13h30 giờ:  Giám đốc tiếp công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ Solex. Nội dung trao đổi thông tin tuyển dụng thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản. Điểm tại phòng họp Trung tâm.

-15h giờ:  Giám đốc tiếp công ty TNHH Quốc tế Sài gòn. Nội dung trao đổi thông tin tuyển dụng thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản. Điểm tại phòng họp Trung tâm.

THỨ SÁU: 09/10

– 7h 30’: Giám đốc dự họp sinh hoạt nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp. Phòng bảo hiểm thất nghiệp chuẩn bị nội dung và mời đại diện các phòng, văn phòng trực thuộc tham dự. Điểm tại phòng họp Trung tâm.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here