Lịch làm việc từ ngày 01/5/2023 đến 05/5/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

29

THỨ HAI: 01/5  

Nghỉ lễ Quốc tế lao động 01/5

THỨ BA: 02/5

Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương

THỨ TƯ: 03/5  

Nghỉ bù lễ 30/4

THỨ NĂM: 04/5  

– 6 giờ 45 phút: Ban Giám đốc dự lễ chào cờ đầu tháng. Mời tất cả viên chức, người lao động tại trung tâm và tất cả đảng viên cùng dự.

– 8 giờ 00 phút: Ban Giám đốc dự sinh hoạt chi bộ tháng 5. Mời tất cả đảng viên cùng dự. Điểm phòng họp Oval.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước Tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.

THỨ SÁU: 05/5                                                                

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên tham dự lễ phát động Tháng Công nhân gắn với Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 và sơ kết hoạt động Công đoàn quý I năm 2023. Điểm tại hội trường Liên đoàn lao động tỉnh.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước dự họp nghe báo cáo nội dung tiếp thu/ giải trình ý kiến góp ý đối với quy hoạch ngành LĐ-TB&XH để tích hợp vào quy hoạch của tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp sở./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here