LÊ ĐINH HÙNG EM – HẬU GIANG

222

Thông tin cá nhân


Tên : Lê Đinh Hùng Em
Ngày sinh : 02/05/1992
Giới tính : Nam
Số CMND : 363683184

Bằng cấp học vấn


Bằng cấp học vấn
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Sơ cấp, không bằng
Trình độ ngoại ngữ:
Trình độ tin học:
Ngành nghề đào tạo:
Kinh nghiệm làm việc: Chưa có kinh nghiệm

Nguyện vọng nghề nghiệp


Chức danh mong muốn: Nhân viên
Ngày có thể bắt đầu làm việc: 03/05/2019
Chuyên môn mong muốn: Xuất khẩu lao động
Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
Thời gian làm việc mong muốn:
Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
Có thể đi công tác theo yêu cầu:
Có thể thay đổi nơi làm việc:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here