Lao động huyện Châu Thành A xuất cảnh

221

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang xin Chúc mừng 02 bạn nam huyện Châu Thành A xuất cảnh sang Nhật làm việc.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here