Kiểm tra, giám sát Cung lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

812

             Từ ngày 13/7 đến ngày 28/7/2020, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác cập nhật và xử lý thông tin Cung lao động năm 2020 do đồng chí Trần Chí Cường – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện ghi chép thông tin Cung lao động tại 08 huyện, thị xã, thành phố và một số UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

           Theo đó, Đoàn trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác tổ chức và thu thập thông tin Cung lao động năm 2020 tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và UBND một số xã, phường, thị trấn, gặp gỡ trực tiếp điều tra viên đi ghi chép nhằm nắm bắt tình hình thực hiện, tiến độ triển khai công tác cũng như chất lượng thông tin cập nhật vào sổ, phiếu để kịp thời đôn đốc, hỗ trợ các địa phương thực hiện tốt công tác cập nhật và xử lý thông tin Cung lao động năm 2020.

           Qua quá trình kiểm tra, giám sát, Đoàn ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức và thu thập thông tin Cung lao động năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả sau hơn nửa tháng triển khai, toàn tỉnh đã thực hiện công tác đạt khoảng 60% tiến độ kế hoạch, trong đó có đơn vị đã hoàn thành được 75% như thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Một số xã đã hoàn thành 100% tiến độ công việc (xã Hỏa Tiến – thành phố Vị Thanh, xã Trường Long Tây – huyện Châu Thành A, xã Vị Đông – huyện Vị Thủy). Hầu hết các đơn vị đều quan tâm đến công tác điều tra Cung lao động. Điều tra viên đa số có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác. Bên cạnh đó Đoàn cũng ghi nhận một số hạn chế cần khắc phục như người tham gia tập huấn không trực tiếp đi điều tra mà lại giao cho người khác; một số ấp, khu vực điều tra viên kiêm nhiệm nhiều công việc cùng lúc nên làm chậm tiến độ điều tra; các ấp/khu vực sáp nhập địa giới hành chính chưa kịp thời gộp sổ; đa số các điều tra viên còn mắc phải một số lỗi như cập nhật một lúc hai tình trạng việc làm, cập nhật sót, chưa chính xác thông tin “trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất” (cột 6a,6b), bỏ trống “ngành nghề kinh doanh/sản xuất chính của đơn vị” (cột 8b), cập nhật thành viên chưa đủ 15 tuổi,…

           Từ kết quả kiểm tra, giám sát, Đoàn đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát lại danh sách lao động tham gia các lớp đào tạo nghề nông thôn tại địa phương để cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin vào sổ và phiếu Cung lao động năm 2020 đồng thời tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc và kiểm soát công tác điều tra của các điều tra viên tại địa phương đảm bảo thực hiện đúng theo quy định./.

                                                                      Vân Anh

 

 

 

 

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here