Huỳnh Thị Lan – Lao động phổ thông

57

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

 • Tên : Huỳnh Thị Lan
 • Ngày sinh : 1987
 • Giới tính : Nam
 • Số điện thoại: 0338424797
 • Địa chỉ: Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
 • Trình độ văn hóa: 12/12

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Đi làm việc tại Đài Loan
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: Theo quy định
 • Chuyên môn mong muốn: theo hợp đồng lao động
 • Mức lương mong muốn: Theo quy định
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here