Hướng dẫn thủ tục cho lao động lên Cty Haindeco để phỏng vấn

142

Sáng ngày 05/12/2022 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang hướng dẫn các thủ tục cho 13 lao động tỉnh Hậu Giang lên Cty Haindeco để phỏng vấn đơn hàng Trang trí nội thất làm việc tại Nhật Bản.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here