Hồ Thị Kim Mận -Lao động phổ thông

353

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

 • Tên : Hồ Thị Kim Mận
 • Ngày sinh : 06/10/1999
 • Giới tính : Nam
 • Số điện thoại: 02933870119
 • Địa chỉ: P4, TP Vị Thanh, Hậu Giang
 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Lao động phổ thông
 • Trình độ ngoại ngữ: 
 • Trình độ tin học: 
 • Ngành nghề đào tạo:
 • Mail: hothikimman6101999@gmail.com

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 08/06/2020
 • Chuyên môn mong muốn: đúng chuyên ngành
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu: TP Vị Thanh – Hậu Giang
 • Có thể thay đổi nơi làm việc: Tùy theo sắp xếp
 • Mô tả thêm:

 

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here