Hậu Giang tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật và xử lý thông tin Cung lao động cho cán bộ nguồn năm 2019

441


Đồng chí Hồng Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ ghi chép và cập nhật thông tin từ hộ gia đình vào phiếu, sổ ghi chép thông tin Cung lao động cho cán bộ nguồn. Từ ngày 14-15/5/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn cập nhật và xử lý thông tin Cung lao động cho cán bộ nguồn năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Tham dự hội nghị có đồng chí Hồng Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang; đồng chí Dương Thị Phương Liên, Trưởng phòng Lao động – Tiền Lương và Bảo hiểm xã hội; đồng chí Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, phòng Thông tin thị trường lao động cùng hơn 130 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ thuộc phòng LĐTB&XH các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác lao động – việc làm tại các xã, phường, thị trấn.
Đại biểu tham dự hội nghị được hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép, cập nhật thông tin Cung lao động (theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động). Theo đó, nội dung cập nhật thông tin Cung lao động là tất cả các hộ gia đình đã đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú; phạm vi điều tra là thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên; hộ mới chuyển đến, chuyển đi; hộ mới tách, nhập; người trong hộ mới chuyển đi hoặc chết; người có thay đổi về trình độ học vấn phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật và lĩnh vực đào tạo; thay đổi về tình trạng việc làm; thay đổi về công việc cụ thể đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồng Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu cung cầu lao động địa phương, quốc gia, là cơ sở để xây dựng đề án Dự báo cung – cầu lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội . Phó Giám đốc cũng đề nghị: các huyện, thị xã và thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019. Phối hợp hỗ trợ, bám sát, kiểm tra đôn đốc UBND các xã phường thị trấn thực hiện tốt kế hoạch. Lựa chọn các điều tra viên có kinh nghiệm, trách nhiệm tham gia cuộc điều tra nhằm đảm bảo nguồn thông tin cung lao động được thu thập, ghi chép vào phiếu, sổ phản ánh đúng với thực trạng lao động – việc làm tại địa phương. Đặc biệt, đối với những đơn vị nằm trong kế hoạch đạt chuẩn Xã Nông thôn mới, tái công nhận Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao cần nhanh chóng chỉ đạo thực hiện việc cập nhật và xử lý thông tin Cung lao động để sớm có kết quả điều tra nhằm làm cơ sở đánh giá các tiêu chí Nông thôn mới.
Trung tâm Dịch vụ việc làm là đơn vị được giao thực hiện công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh; trực tiếp tập huấn, nhập liệu, xử lý số liệu và cung cấp số liệu cho các đơn vị có nhu cầu. Công tác thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động được thực hiện hàng năm nhằm đánh giá thị trường lao động, tình trạng việc làm của lao động, khai thác, sử dụng kết quả cập nhật thông tin cung lao động phục vụ quản lý nguồn lao động, công tác đào tạo và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đồng thời cung cấp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here