Đỗ Thị Son- Đại học Quản trị kinh doanh

556

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

 • Tên : Đỗ Thị Son
 • Ngày sinh : 01/01/1989
 • Giới tính : Nữ
 • Số điện thoại: 02933870119
 • Địa chỉ: 32/87 ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang
 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Đại học
 • Trình độ ngoại ngữ: 
 • Trình độ tin học: tin học văn phòng
 • Ngành nghề đào tạo:Quản trị kinh doanh
 • Mail: sondo0907279743@gmail.com

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 05/06/2020
 • Chuyên môn mong muốn: đúng chuyên ngành
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu: TP Vị Thanh – Hậu Giang
 • Có thể thay đổi nơi làm việc: Tùy theo sắp xếp
 • Mô tả thêm:

 

 

 

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here