Có hơn 14.000 lao động được tư vấn việc làm thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang

651

Sự lây lan của đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp, lao động, việc làm và đời sống của người lao động trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Hậu Giang nói riêng. Để vừa thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh và đáp ứng kịp thời yêu cầu của thị trường lao động trong tình hình mới, Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang (Trung tâm) đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động về thông tin thị trường lao động hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động.

Bằng nhiều giải pháp và sự nỗ lực vừa phòng chống dịch vừa tăng cường các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm, trong 07 tháng đầu năm 2021, Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang đã cung cấp thông tin về thị trường lao động, tư vấn việc làm cho 14.411 lao động, đạt 144,1% so với kế hoạch. Cung ứng 1.376 lao động theo đề nghị của người sử dụng lao động, đào tạo và cung ứng 73 lao động tham gia thị trường lao động nước ngoài (trong đó, 07 lao động đã xuất cảnh, 66 lao động đang chờ xuất cảnh sang thị trường Nhật Bản). Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động được triển khai đa đạng theo cả kênh trực tiếp và trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm nhằm hạn chế tiếp xúc, nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm.

Bên cạnh đó, tình hình thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo đúng quy trình và quy định hiện hành. Thường xuyên cập nhật các thông tin, biểu mẫu và video hướng dẫn về thủ tục làm hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp lên các kênh trực tuyến do Trung tâm quản lý. Kết hợp tiếp nhận và tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn hỗ trợ học nghề cho người lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thông qua trực tiếp, qua điện thoại, zalo, facebook và website của Trung tâm. Qua đó, trong 07 tháng đầu năm 2021, có 3.808 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, có 187 người có quyết định hỗ trợ học nghề.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”: Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo về phòng chống CoVID – 19, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho viên chức, người lao động khi giao dịch công việc. Đồng thời tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2021, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kết nối giao dịch việc làm trực tuyến, nâng cao hiệu quả kết nối, giới thiệu việc làm trong tình hình dịch bệnh COVID-19./.

                                         Nguyễn Thị Vân Anh

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here