Câu hỏi : Thời gian và thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được tính như thế nào?

988

Trả Lời: 

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng (Theo Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm).

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here