Câu hỏi : Người lao động có được ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

819

Trả lời:

Người lao động được ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 nghị định số 28/2015/NĐ-CP trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
  2. b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
  3. c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

 

 

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here