03:34:07 Chiều Chủ Nhật, 09/05/2021

   

THÔNG BÁO Về việc người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn...

Thực hiện Công văn số 1069/TTLĐNN-TCLĐ ngày 04/11/2019 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc thông báo danh sách người lao động...

THÔNG BÁO Tuyển lao động với cơ hội việc làm, thu nhập cao tại...

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang tuyển lao động với cơ hội việc làm, thu nhập cao tại Nhật Bản  + Thu nhập...

THÔNG BÁO Tuyển chọn lao động đi làm việc tại Ba Lan

Căn cứ nhu cầu lao động đi làm việc tại BA LAN-Châu Âu. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang phối hợp với các...

THÔNG BÁO (V/v Khai giảng lớp tiếng Nhật năm 2019)

Thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về Quy định chính sách hỗ trợ người...

Quy trình người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Quy trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tin xem nhiều

Thị trường Nhật Bản