11:53:26 Chiều Chủ Nhật, 28/05/2023
Home Lịch làm việc

Lịch làm việc

Lịch làm việc từ ngày 22/5/2023 đến 26/5/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm...

THỨ HAI: 22/5 - 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp...

Lịch làm việc từ ngày 15/5/2023 đến 19/5/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm...

THỨ HAI: 15/5    - 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp...

Lịch làm việc từ ngày 08/5/2023 đến 12/5/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm...

THỨ HAI: 08/5    - 9 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước trao đổi khó khăn vướng mắc trong công tác...

Lịch làm việc từ ngày 24/4/2023 đến 28/4/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm...

THỨ HAI: 24/4   - 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Phòng tiếp...

Lịch làm việc từ ngày 03/4/2023 đến 07/4/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm...

THỨ HAI: 03/4   - 6 giờ 45 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng...

Lịch làm việc từ ngày 27/3/2023 đến 31/3/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm...

THỨ HAI: 27/3   - 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp...

Lịch làm việc từ ngày 20/3/2023 đến 25/3/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm...

THỨ HAI: 20/3   - 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên nắm tình hình triển khai nhiệm vụ năm...

Lịch làm việc từ ngày 13/3/2023 đến 17/3/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm...

THỨ HAI: 13/3   - 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp...

Lịch làm việc từ ngày 05/3/2023 đến 10/3/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm...

CHỦ NHẬT: 05/3 - 8 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp và làm việc công ty du học Sarang Group....

Lịch làm việc từ ngày 27/02/2023 đến 03/3/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm...

THỨ HAI: 27/02   - 8 giờ 00 phút: Họp Ban Giám đốc cùng các Trưởng phòng. Điểm tại phòng làm việc Giám đốc. - 14...

Tin xem nhiều

Thị trường Nhật Bản