12:12:57 Sáng Thứ Sáu, 01/12/2023

4. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo...

3. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp...

2. HỖ TRỢ TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43...

1.THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu...

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Những điều cần biết về Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người...

Tin xem nhiều

Thị trường Nhật Bản