06:58:34 Sáng Thứ Hai, 17/05/2021
Home BẢO HIỂM THẤT NGHỆP

BẢO HIỂM THẤT NGHỆP

Câu hỏi: Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế...

Trả lời: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 21...

Câu hỏi: Trường hợp nào lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không...

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Thông tư số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ người lao động đang hưởng trợ cấp...

Câu hỏi: Trường hợp nào không phải thực hiện thông báo tìm việc?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ người lao động đang hưởng trợ cấp...

Tin xem nhiều

Thị trường Nhật Bản