Bùi Trung Hiếu – Lao động phổ thông

461

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

  • Tên : Bùi Trung Hiếu
  • Ngày sinh : 29/06/2000
  • Giới tính : Nam
  • Số điện thoại:
  • Địa chỉ: Giồng riềng Kiên Giang

Bằng cấp học vấn

  • Trình độ văn hoá: 12/12
  • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật:
  • Trình độ ngoại ngữ: 
  • Trình độ tin học: 
  • Ngành nghề đào tạo: Lao động phổ thông
  • Email:

Nguyện vọng nghề nghiệp

  • Chức danh mong muốn: Nhân viên
  • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 02/06/2020
  • Chuyên môn mong muốn:
  • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
  • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
  • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
  • Có thể đi công tác theo yêu cầu: TP Vị Thanh – Hậu Giang
  • Có thể thay đổi nơi làm việc: Tùy theo sắp xếp
  • Mô tả thêm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here