03:36:07 Chiều Thứ Bảy, 19/09/2020
Home Lịch làm việc

Lịch làm việc

LỊCH LÀM VIỆC từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 của Ban Giám đốc Trung...

THỨ HAI: 14/9 - 7 giờ: Giám đốc tiếp công dân định kỳ. Điểm tại bàn tiếp công dân tại Trung tâm. - 7 giờ: Phó...

LỊCH LÀM VIỆC từ ngày 7/9/2020 đến ngày 11/9/2020 của Ban Giám đốc Trung...

THỨ HAI: 7/9 - 7 giờ: Giám đốc tiếp công dân định kỳ. Điểm tại bàn tiếp công dân tại Trung tâm. THỨ BA: 8/9 - 7...

LỊCH LÀM VIỆC từ ngày 31/8/2020 đến ngày 4/9/2020 của Ban Giám đốc Trung...

THỨ HAI: 31/8 - 14 giờ: Giám đốc đi thăm và làm việc với Công ty TNHH JIA ZHI. Mời đại diện phòng DVVL cùng...

LỊCH LÀM VIỆC của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang từ...

THỨ HAI: 13/7 - 7 giờ 30’: Giám đốc Tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang. - 7...

Tin xem nhiều

Thị trường Nhật Bản