LỊCH LÀM VIỆC từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

453

THỨ HAI: 22/3

– 7 giờ 30 phút: Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trung tâm dịch vụ việc làm.

– 14 giờ: Ban Giám đốc làm việc với Ban Giám đốc Sở  LĐTBXH về việc trao Quyết định viên chức Lãnh đạo chuyển công tác mới. Mời các Trưởng phòng cùng dự. Điểm tại phòng họp TTDVVL HG.

– 16 giờ: Ban Giám đốc đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang. Mời các Trưởng phó phòng và chuyên viên cùng đi viếng. Điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang.

THỨ BA: 23/3

Ban Giám đốc làm việc tại đơn vị

THỨ TƯ: 24/3

Ban Giám đốc làm việc tại đơn vị

THỨ NĂM: 25/3

Ban Giám đốc làm việc tại đơn vị

THỨ SÁU: 26/3

– 8 giờ: Giám đốc tham dự lễ công bố Quyết định về nhân sự; Lễ khai giảng lớp Trung cấp luật khóa 12, các lớp liên kết và lễ ký kết các chương trình phối hợp năm 2021..

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here