Vòng Cóc Nhộc – Hậu Giang

98

Thông tin cá nhân


 • Tên : Vòng Cóng Nhộc
 • Ngày sinh : 01/07/2001
 • Giới tính : Nữ
 • Số CMND : 0773010005 – 16/07/2019
 • Điện thoại: 0528011140

Bằng cấp học vấn


 • Trình độ văn hoá: 11/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Sơ cấp, không bằng
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A
 • Trình độ tin học: Tin văn phòng
 • Ngành nghề đào tạo:
 • Kinh nghiệm làm việc: Chưa có kinh nghiệm

Nguyện vọng nghề nghiệp


 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc:
 • Chuyên môn mong muốn:
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn:
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here