Võ Phúc Thịnh – Lao động phổ thông

109

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

 • Tên : Võ Phúc Thịnh
 • Ngày sinh : 2004
 • Giới tính : Nam
 • Số điện thoại: 0762881422
 • Địa chỉ: Phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
 • Trình độ văn hóa: 12/12

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Đi làm việc tại Nhật Bản
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: Theo quy định
 • Chuyên môn mong muốn: theo hợp đồng lao động
 • Mức lương mong muốn: Theo quy định
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here