.Ghi chú: Căn cứ thông tin đăng ký của người lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan để hỗ trợ giải quyết nhu cầu tìm việc làm, học nghề, vay vốn tạo việc làm cho người lao động.